Stichting Gilde van Sint Joris

Anno 1988.

Introductie

Bij de intrede van het toentertijd nieuwe verenigingsrecht is door het Bestuur van de Broederschap besloten naast de vernieuwde verenigingsstructuur een stichting te vestigen met als doel de Broederschap te dienen als steun aan de vereniging voor het voortbestaan en behoud van de goederen, welke in het bezit van de vereniging.

In 2000 is de stichting geherstructureerd overeenkomstig de laatste eisen van de inspectie der Belastingen in 's Hertogenbosch, die op haar beurt het toezicht uitoefent op stichtingen als vernoemd.

De Stichting is bij vernoemde Inspectie geregistreerd onder nummer: 17006 en bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer: 41167760. Verder is aan de Stichting het Sofinummer: 8043.07.672 toegekend.

In het kader van de laatste vereisten voor stichtingen, die zich gekwalificeerd hebben voor de categorie: Algemeen nut beogende instellingen [ANBI] volgt hierna een opsomming van de grondslagen en vereiste financiële informatie van de Stichting Gilde van Sint Joris.

 

Grondslagen

De intentie en de opdracht van de stichting is om steun te verlenen aan de Broederschap of Gilde van Sint Joris voor het behoud én onderhoud van de goederen, welke in het bezit zijn van de vernoemde broederschap en het Rijksmonument R30737, alsmede voor Gildeactiviteiten.

Daarnaast ondersteunt de Stichting activiteiten op geschiedkundig gebied ter verbreding en intensivering van kennis van de oorsprong en ontstaan van het Gilde.

Tevens ondersteunt de stichting .

.

Verdere nadere informatie van de Stichting.

Het Bestuur van de Stichting bestaat uit

Voorzitter: Mr. Ewoud van Heemstra

Secretaris: Ir. F.D. Verbeek bi.

Penningmeester: Drs. J.H.Reijnders.

Van hen is alleen Drs. Reijnders lid en representant van het Gilde.

 

Financiering

De inkomsten bestaan uit lijfrenten, schenkingen en legaten van onder andere de leden van de Broederschap of Gilde van Sint Joris.

 

Overzicht actuele financiële positie van de Stichting per 201 als vereist door de Inspectie der Belastingen te 's-Hertogenbosch, gelend voor de ANBI classificatie.

 

 

Balans per .

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX